การเงิน FUNDAMENTALS EXPLAINED

การเงิน Fundamentals Explained

การเงิน Fundamentals Explained

Blog Article

ทดลองคำนวณว่าจะผ่อนได้งวดละเท่าไร กู้ได้ประมาณเท่าไร และต้องผ่อนหนี้นานแค่ไหน

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินและแก้ไขปัญหาหนี้สิน

วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้คุกกี้

รอบรู้ทุกสาระ เศรษฐกิจ การเงิน จากแบงก์ชาติ

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจการเงินของประเทศไทย

วัง

วิธีดูกราฟราคาทองที่นักลงทุนทองคำต้องรู้ ฉบับมือใหม่ต้องอ่านขึ้นชื่อว่าทองคำ หลายคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นสินทรัพย์อันมีค่า ยอดนิยมตลอดปี ไม่ว่าใครก็อยากมีไว้ครอบครอง แต่นักลงทุนมือใหม่หลายคนยังไม่ทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อการขึ้นลงของราคาทอง ถ้านักลงทุนสามารถวิเคราะห์และดูสถิติของราคาทองคำเป็น ก็จะรู้ได้ว่าช่วงเวลาใดควรซื้อ ช่วงเวลาใดควรขาย เพื่อสร้างกำไรให้นักลงทุนได้อย่างง่ายดาย เพื่อไม่ให้เสียโอกาสของการลงทุน ไปอ่านในบทความกัน

หรือ งบรายได้&รายจ่าย ทำให้เห็นที่มาที่ไปของกระแสเงินสด ว่า เพิ่มขึ้นหรือลดลง จากรายการใดบ้าง เช่น มาจากกิจกรรมดำเนินงานปกติ การลงทุน การกู้ยืม หรือชำระเงินคืนกู้ ซึ่งการจัดทำงบกระแสเงินสด จะช่วยให้เจ้าของกิจการวางแผนการใช้เงินได้ดีมากขึ้น และทำให้ทราบถึงสภาพคล่องในการดำเนินงาน เพื่อนำไปใช้วางแผนการใช้จ่ายของกิจการได้

การวางแผนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพมีหลักการอย่างไรบ้าง

ซึ่งสามารถใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน การให้สินเชื่อ หรือการจัดการทางการเงินในองค์กรนั้น ๆ กิจการมีหน้าที่ต้องจัดทำงบการเงินเพื่อส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรพร้อมยื่นแบบภาษีเป็นประจำทุกปีแล้ว กิจการยังสามารถนำข้อมูลมาใช้เพื่อช่วยในการตัดสินใจ และวางแผนการดำเนินกิจการได้หลายอย่าง

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วยหลักสูตรนี้

การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง การเงิน ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น

ประมาณการล่าสุดของการเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ

Report this page